Výcviky a sport

Děti, které se chtějí učit jízdě na koni, mají možnost se přihlásit do pravidelných jezdeckých výcviků. Jsou určeny pro děti od 8 let (dle schopností). Výcviková lekce trvá 45 min. (příprava koně, ježdění – min. 30 min., odsedlání a ošetření koně). S dítětem pracuje 1 lektor. Dle domluvy docházejí děti jednou i vícekrát týdně. Pokud je dítě samostatné a zvládne již základní věci ve stáji, může trávit na jízdárně i více času (dozor zajištěn).

Některé děti jezdí pouze pro radost, jiné mají sportovní ambice. Lekce jsou vedeny v madlech, v sedle, na lonži, při samostatném vedení koně dítětem, až ke sportovní přípravě drezurní nebo skokové. Součástí lekcí je také teoretická výuka z oblasti jezdectví i chovu koní. Děti se podílejí také na práci s koňmi „ze země“ na lonži a ve volnosti, pečují o koně ve stáji a účastní se dalších aktivit organizace – dny pro veřejnost, závody.

Pokud má dítě zájem a schopnosti, může se po základním výcviku věnovat sportovnímu jezdectví. Pak musí splnit jezdeckou zkoušku (ZZVJ) dle pravidel České jezdecké federace, která mu umožní startovat na jezdeckých závodech. U nás se věnujeme zejména drezurnímu sportu a nižšímu parkurovému skákání.

Sportovní jezdci hradí roční členské poplatky do našeho klubu i do ČJF. Platí si tréninkové lekce u nás, případně u přizvaných dalších trenérů, mohou závodit na našich koních, ale i na koních vlastních. Hradí si startovné (ubytování, stravné) na závodech a přispívají na dopravu, kterou klub zajišťuje dle dohody. Klub se snaží na činnost hledat dotace, granty a sponzory. Podporuje nás také Zlínská oblast ČJF. Každoročně se těšíme na slavnostní vyhlášení výsledků jezdecké sezóny na Zámku v Holešově.

Informace a přihlášky získáte na stajpiafa@seznam.cz